Louis Joseph Marchand

Den här undersidan ändrades senast den 28:e juli 2023.

Louis Joseph Marchand (1791 – 1876) var en fransk tjänare. Han var sannolikt så nära den perfekta personliga tjänaren, som någon människa kan komma. Från 1812 var han anställd, av Napoleone Buonaparte. 1814 fick Louis nytt jobb, som Napoleones personliga tjänare. Louis gillade honom även som person. Följaktligen blev han Napoleones favorit, bland dom personliga tjänarna. Ända tills Napoleone dog 1821, var Louis det hos honom.

Teckningen är en beskuren version av en, som finns på Internationella Napoleonsällskapets hemsida  (engelskspråkig eller franskspråkig version). Den har ingen upphovsrätt.

This page was last changed the 28th of July 2023.

Louis Joseph Marchand (1791 – 1876) was a French servant. He was probably as close to the perfect personal servant as anyone can get. From 1812 he was employed by Napoleone Buonaparte. In 1814 Louis got a new job as Napoleone’s personal servant. Louis also liked him as a person. Consequentially, he became Napoleone’s favourite among the personal servants. Until Napoleone died in 1821 Louis was this for him.

This drawing is a cropped version of one found on the website of the International Napoleonic Society (English-language or French-language version). It has no copyright.