Den här undersidan ändrades senast den 28:e juli 2023.

Fotot är taget från Wikimedia Commons (Wikimedias Allmäning).  Det har ingen upphovsrätt.

Louis Philippe de Capet (1773 – 1850) var en fransk läkare och politiker. 1830 – 48 var han kung av Frankrike. Han var också den siste, att inneha den titeln.

This page was last changed the 28th of July 2023.

This photo is taken from Wikimedia Commons.  It has no copyright.

Louis Philippe de Capet (1773 – 1850) was a French physician and politician. 1830 – 48 he was king of France. He was also the last to hold that title.

Louis Philippe de Capet