Den här undersidan ändrades senast den 17:e september 2022.

Fotot är kopierat från en CD-ROM-version, av Bonniers Stora Lexikon.  Det har ingen upphovsrätt.

Louis Philippe de Capet (1773 – 1850) var en fransk läkare och politiker. 1830 – 48 var han kung av Frankrike. Han var också den siste, att inneha den titeln.

This page was last changed the 17th of September 2022.

This photo is copied from a CD-ROM version of Bonniers Stora Lexikon (Bonnier’s Great Encyclopaedia).  It has no copyright.

Louis Philippe de Capet (1773 – 1850) was a French physician and politician. 1830 – 48 he was king of France. He was also the last to hold that title.

Louis Philippe de Capet