Den här undersidan ändrades senast den 10:e januari 2024.

This page was last changed the 10th of January 2024.

Tavlan är en något beskuren version, av en som finns på Wikimedia Commons (Wikimedias Allmänning).  Den har ingen upphovsrätt.

This painting is a slightly cropped version of one found on Wikimedia Commons.  It has no copyright.

Det här porträttet har empireförsköning.

This portrait shows empire style beautification.

Luciano Buonaparte (1775 – 1840) var en korsikansk politiker. Han är också känd som Lucien Bonaparte.  Förnamnet kom senare att stavas Lucianu. Tyvärr tycks han ha varit en fanatiker, om än en ovanligt smart sådan.

Luciano Buonaparte (1775 – 1840) was a Corsican politician. He is also known as Lucien Bonaparte.  Later his given name came to be spelled Lucianu. Unfortunately, he seems to have been a fanatic albeit an unusually clever one.