Den här undersidan ändrades senast den 16:e september 2022.

This page was last changed the 16th of September 2022.

Tavlan är en något beskuren version, av en som finns på Wikimedia Commons (Wikimedias Allmänning).  Den har ingen upphovsrätt.

This painting is a slightly cropped version of one found on Wikimedia Commons.  It has no copyright.

Det här porträttet avbildar honom, med kortare mellan näsa, mun och haka, än vad han kan ha haft.

This portait depicts him with shorter between his nose, mouth and chin than what he could have had.

Luciano Buonaparte

Luciano Buonaparte (1775 – 1840) var en korsikansk politiker. Han är också känd som Lucien Bonaparte.  Förnamnet kom senare att stavas Lucianu. Tyvärr tycks han ha varit en fanatiker, om än en ovanligt smart sådan.

Luciano Buonaparte (1775 – 1840) was a Corsican politician. He is also known as Lucien Bonaparte.  Later his given name came to be spelled Lucianu. Unfortunately, he seems to have been a fanatic albeit an unusually clever one.