Bilderna är scannade blyertsteckningar.

These images are scanned pencil drawings.

Bilden ovan visar en måckukvinna. Män har smalare höfter, och saknar utvecklade bröst. Annars är det ingen uppenbar skillnad mellan könen.

The image above shows a maacku woman. Men have narrower hips and lack developed breasts. There is no other obvious difference between the genders.

Om bilden ovan hade baserats på foton, skulle det ha varit två foton, lagda ovanpå varandra. Bakgrundsfotot hade varit taget, i för människan synligt ljus. Förgrundsfotot hade varit taget, i submilimeterstrålning.  Den tränger igenom kläder och hår, men inte längre än så.

If the picture above had been based on photos it would have been two superimposed photos. The background photo would have been taken in light visible to humans. The foreground one would have been taken in submilimeter radiation. It penetrates through clothes and hair but reaches no further than that.

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 25:e juli 2023.

Copyrighted by Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 25th of July 2023.

Måckukvinna
Måckuhuvud

Måcku [mɔkɵ] utgör Säfa Måckums urbefolkning. Medellängden är 135 centimeter. Svansen används bara, till att gestikulera med. En måcku utan svans, har inga problem att balansera, men kan inte utföra vissa gester. Händerna har fyra fingrar, och fötterna fyra tår. Dom har kort päls på nästan hela kroppen, ungefär som en korthårig hund. Den är betydligt längre på svansen, och delar av huvudet. Sex områden saknar helt päls. Det är fotsulorna, handflatorna, läpparna och nosen. Huden är oftast beige. Pälsens färg varierar, från mörkt beige till brunsvart. Röd-, gul- och gråbruna färger, förekommer också. Vissa områden är alltid naturvita: svansspetsen, kring munnen och ögonen, och inuti öronen. Ögonen kan vara röda, orangea, gula eller gröna.

Maacku [mɔkɵ] consist the indigenous population of Saefa Maackum. Their average height is 1.35 metres (4 feet 5). The tail is only used for gesticulating. A maacku without a tail has no trouble balancing but can't use certain gestures. Their hands have four fingers and the feet four toes. They have short fur almost all over their bodies similar to that of a short-haired dog. It is considerably longer on their tail and on parts of their head. Six areas entirely lack fur. These are the soles, palms, lips and nose. Their skin is usually beige. The colour of their fur varies from light beige to brownish black. Reddish, yellowish and greyish brown colours also occur. Some areas are always off-white: the tail-tip, around the mouth and eyes and inside the ears. Their eyes may be red, orange, yellow or green.