Den här undersidan ändrades senast den 11:e januari 2024.

Ett stort växtätande däggdjur, som levde på Sydamerikas savanner. Det var i slutet av neogen, och under kvartär. Det tillhörde en för Sydamerika unik grupp växtätare (Litopterna), med i regel tretåiga fötter. Sedan Nord- och Sydamerika fått landförbindelse, konkurrerades dom ut av hjortar, och släktingar till laman. Just den här arten blev den sista. Den tycks ha dött ut, kort före människans ankomst (för 20.000 ‒ 10.000 år sedan).

This page was last changed on the 11th of January 2024.

A large, herbivorous mammal living on the savannahs of South America. This was in late Neogene and during the Quaternary. It belonged to a uniquely South American group of herbivores (Litopternawith usually three-toed feet.  After North and South America were connected, they were outcompeted by deer and relatives of the llama. This particular species become the last one. It seems to have died out shortly before human arrival (20,000 ‒ 10,000 years ago).

© BBC

Macrauchenia patachonica