Den här undersidan ändrades senast den 18:e juli 2023.

Magnus Uggla (född 1954) är en svensk musiker.  Han är mest känd för sina texter, som är kritiska till olika samhällsfenomen.  Jag tror att han helt enkelt, är född upprorisk.

Jag tog med honom för att han själv sagt, att han är 1,68.  Det är utgångspunkten för mina uppskattningar, av andra människors längd.

Jag minns inte varifrån jag fått fotot.  Upphovsrättstatusen är okänd för mej.

This page was last changed the 18th of July 2023.

Magnus Uggla (born in 1954) is a Swedish musician.  He is most famous for his lyrics which are critical to different phenomena of society.  I think he is simply born rebellious.

I took him because he has said himself that he is 1.68 meters (5 feet 6).  This is the basis of my estimates of other people's height.

I don't remember where I got this photo from.  Its copyright status is unknown to me.

Magnus Uggla