Maria Anna Elisa Buonaparte

Den här undersidan ändrades senast den 17:e juli 2023.

This page was last changed the 10th 17th of July 2023.

Bilden, som saknar upphovsrätt, är skannad från Nordisk Familjebok. Just det bandet trycktes 1925. Lustigt nog har hon blivit ihopblandad, med sin syster Carolina. Jag listade ut vem som var vem, genom att jämföra med andra porträtt av dom.

This image - which lacks copyright - is scanned from Nordisk Familjebok (Nordic Family Book, an old encyclopaedia). This particular volume was printed in 1925. Curiously, she had been mixed up with her sister Carolina. I found out who was who by comparing with other portraits of them.

Maria Anna Elisa Buonaparte

Maria Anna Elisa Buonaparte (1777 – 1820) var en korsikansk politiker. Hon är sannolikt mest känd som Élisa Bonaparte. 1809 – 14 var hon furstinna av Toscana. Hon regerade då tillsammans med sin man, som hette Felice Pasquale Bacciochi (1762 – 1841). Han var även han korsikan, men från början officer. Deras båda furstetitlar, var hennes storebror Napoleones förtjänst.

Maria Anna Elisa Buonaparte (1777 – 1820) was a Corsican politician. She is probably most known as Élisa Bonaparte. In 1809 – 14 she was princess of Tuscany. She then ruled together with her husband who was named Felice Pasquale Bacciochi (1762 – 1841). He was also a Corsican but originally a military officer. Their two princely titles were thanks to her older brother Napoleone.