Maria Annuziata Carolina Buonaparte

Den här undersidan ändrades senast den 28:e juli 2023.

This page was last changed the 28th of July 2023.

Målningen är ett litet utsnitt, av en som finns på Wikimedia Commons (Wikimedias Allmänning).  Den har ingen upphovsrätt.

This paining is a heavily cropped version of an image found on Wikimedia Commons.  It has no copyright.

Maria Annuziata Carolina Buonaparte

Maria Annunziata Carolina Buonaparte (1782 – 1839) var en korsikansk politiker. Hon är även känd som Caroline Bonaparte, och Caroline Murat. Tilltalsnamnet kom senare att stavas Carulina. 1808 – 15 var hon drottning av Neapel. Hon regerade då tillsammans, med sin man Joachim Murat (1767 – 1815). Han var en fransk general, som regerade under namnet Gioacchino I. Bådas kungliga titlar, var hennes storebror Napoleones förtjänst.

Maria Annunziata Carolina Buonaparte (1782 – 1839) was a Corsican politician. She is also known as Caroline Bonaparte and Caroline Murat. Her most commonly used given name later came to be spelled Carulina. In 1808 – 15 she was queen of Naples. She then ruled together with her husband Joachim Murat (1767 – 1815). He was a French general who ruled under the name Gioacchino I. The royal titles of both were thanks to her older brother Napoleone.