Den här undersidan ändrades senast den 4:e september 2023.

Maria Letizia Ramolino (1750 – 1836) var korsikanska. Om hon någonsin hade ett jobb, vet jag inte vad det var. Samma år som hon skulle fylla 14, gifte hon sej med Carlo Maria Buonaparte (1746 – 85). Han var advokat och jordägare. Tillsammans hade dom tolv barn, av vilka åtta blev vuxna. Dom utgör alla andra personer, som listas under namnet Buonaparte.

Jag har laddat ner målningen, från Internationella Napoleonsällskapets hemsida (engelskspråkig eller franskspråkig version). Den har ingen upphovsrätt.

This page was last changed the 4th of September 2023.

Maria Letizia Ramolino (1750 – 1836) was a Corsican. If she ever had a job I don’t know which one it was. Earlier the same year as she turned 14 she married Carlo Maria Buonaparte (1746 – 85). He was a lawyer and landowner. Together they had twelve children out of which eight reached adulthood. They consist all of the other people listed under the name Buonaparte.

I have downloaded this painting from the website of the International Napoleonic Society (English-language or French-language version). It has no copyright.

Maria Letizia Ramolino