Den här undersidan ändrades senast den 10:e januari 2024.

This page was last changed the 10th of January 2024.

Målningen finns på Wikimedia Commons (Wikimedias Allmänning). Underligt nog anger bildtexten, att den föreställer systern Carolina. Alla andra porträtt av Carolina, som visar hennes ögonfärg, avbildar henne med ljusa ögon. Däremot finns det flera porträtt av Paolina, som visar henne med mörka ögon. Så jag har gjort den kvalificerade gissningen, att den föreställer henne. Den har ingen upphovsrätt.

This painting is found on Wikimedia Commons.  Strangely, the caption states that it portrays her sister Carolina. All other portraits of Carolina shoving her eye colour depict her with light eyes. In contrast there are several portraits of Paolina depicting her with dark eyes. So I have made the educated guess of it depicting her. It has no copyright.

Maria Paolina Buonaparte (1780 – 1825) var en korsikanska, som också är känd som Pauline Bonaparte, Pauline Leclerc och Paolina Borghese.  Hon tycks aldrig ha haft ett riktigt jobb.  Hennes storebror Napoleone, gav henne titeln "furstinna av Guastalla".  Men det verkar inte som, att hon någonsin hade någon politisk makt där.  I varje fall har jag inte hittat något som tyder på, att den utgjorde någon sorts stadsstat, under Paolinas livstid.

Maria Paolina Buonaparte (1780 – 1825) was a Corsican which is also known as Pauline Bonaparte, Pauline Leclerc and Paolina Borghese. She never seems to have had any real job. Her older brother Napoleone gave her the title "princess of Guastalla". But it does not appear she ever had any political power there. At least I have not found anything indicating that it consisted some type of city-state during Paolina’s lifetime.

Maria Paolina Buonaparte