Den här undersidan ändrades senast den 20:e juli 2023.

Ett jättestort växtätande däggdjur, som levde i Sydamerikas öppna landskap, från slutet av neogen och framåt. Dom närmaste nu levande släktingarna, är sengångarna. Det dog ut till följd av jakt, ganska snart efter människans ankomst.

This page was last changed on the 20th of July 2023.

A gigantic, herbivorous mammal living in the open landscapes of South America from late Neogene and on. Its closest living relatives are the slots. It died out due to hunting rather soon after human arrival.

© BBC

Megatherium americanum