Den här undersidan ändrades senast den 11:e januari 2024.

Ett jättestort växtätande däggdjur, som levde i Sydamerikas öppna landskap, från slutet av neogen och framåt. Dom närmaste nu levande släktingarna, är sengångarna. Det dog ut till följd av jakt, ganska snart efter människans ankomst.

This page was last changed on the 11th of January 2024.

A gigantic, herbivorous mammal living in the open landscapes of South America from late Neogene and on. Its closest living relatives are the slots. It died out due to hunting rather soon after human arrival.

© BBC

Megatherium americanum