Skriftsystem som används, för att skriva obokyta.  Det består av 98 stavelsetecken, som läses uppifrån och ner, i kolumner från vänster till höger.  Deras uttal är:

Writing system used for writing Obokytan.  It consists of 98 syllabograms which are read from the top downwards, in columns from left to right.  Their pronunciations are:

Ett extra streck till vänster om tecknet, innebär det första uttalet.  Ett extra streck till höger, innebär i stället det sista.  Saknas streck innebär det, det mittersta alternativet.  För tecknen i första kolumnen, är extra streck obligatoriskt, när dom används i löpande text.  Hur strecken i praktiken ser ut, visas på bilden nedan.  Det står helt enkelt ”moga” (uttalas [muga]), stavat på det överlägset vanligaste sättet.

An extra line to the left of the sign means the first pronunciation.  An extra line to the right instead means the last one.  Lack of an extra line means the middle alternative.  For the signs of the first column an extra line is mandatory when used in body text.  How the lines look in practice is shown in the image below.  It simply reads “moga” (pronounced [muga]) spelled in the by far most common way.

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 15:e april 2024.

Copyrighted by Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 15th of April 2024.

Bilderna är gjorda med en kombination, av Microsoft Word och Paint.  Jag har komponerat dom i Word, och sedan retuscherat dom i Paint.

These images are made with a combination of Microsoft Word and Paint.  I composed them in Word and then retouched them with Paint.

Moga

[ø]/[œ], [æ]/[ε], [ɒ]/[a], [o]/[ɔ], [u]/[ʊ], [ʉ]/[ө], [y]/[γ].
[hæ]/[h]/[h
ε], [hɒ]/[h]/[ha], [ho]/[h]/[hɔ], [hʊ]/[h]/[hu], [hʉ]/[h]/[hө].
[dæ]/[d]/[d
ε], [dɒ]/[d]/[da], [do]/[d]/[dɔ], [dʊ]/[d]/[du], [dy]/[d]/[dγ].
[tø]/[t]/[tœ], [tæ]/[t]/[tε], [tʊ]/[t]/[tu], [tʉ]/[t]/[tө], [ty]/[t]/[tγ].
[kæ]/[k]/[k
ε], [kɒ]/[k]/[ka], [ko]/[k]/[kɔ], [kʉ]/[k]/[kө], [ky]/[k]/[kγ].
[gø]/[g]/[gœ], [gæ]/[g]/[g
ε], [gɒ]/[g]/[ga], [gʉ]/[g]/[gө], [gy]/[g]/[gγ].
[jø]/[j]/[jœ], [jæ]/[j]/[j
ε], [jo]/[j]/[jɔ], [jy]/[j]/[jγ].
[
ɧæ]/[ɧ]/[ɧε], [ɧɒ]/[ɧ]/[ɧa], [ɧo]/[ɧ]/[ɧɔ], [ɧʊ]/[ɧ]/[ɧu], [ɧy]/[ɧ]/[ɧγ].
[
ɕø]/[ɕ]/[ɕœ], [ɕæ]/[ɕ]/[ɕε], [ɕo]/[ɕ]/[ɕɔ], [ɕʉ]/[ɕ]/[ɕө], [ɕy]/[ɕ]/[ɕγ].
[sø]/[s]/[sœ], [sæ]/[s]/[s
ε], [sɒ]/[s]/[sa], [sʊ]/[s]/[su], [sʉ]/[s]/[sө].
[
θø]/[θ]/[θœ], [θæ]/[θ]/[θε], [θɒ]/[θ]/[θa], [θo]/[θ]/[θɔ], [θʊ]/[θ]/[θu], [θʉ]/[θ]/[θө].
[fø]/[f]/[fœ], [fæ]/[f]/[f
ε], [fɒ]/[f]/[fa], [fʊ]/[f]/[fu], [fʉ]/[f]/[fө].
[vø]/[v]/[vœ], [væ]/[v]/[v
ε], [vo]/[v]/[vɔ], [vʊ]/[v]/[vu], [vʉ]/[v]/[vө].
[bø]/[b]/[bœ], [bæ]/[b]/[b
ε], [bɒ]/[b]/[ba], [bo]/[b]/[bɔ], [bʉ]/[b]/[bө].
[pø]/[p]/[pœ], [pæ]/[p]/[p
ε], [pɒ]/[p]/[pa], [pʊ]/[p]/[pu], [pʉ]/[p]/[pө], [py]/[p]/[pγ].
[rø]/[r]/[rœ], [ræ]/[r]/[r
ε], [rɒ]/[r]/[ra], [rʉ]/[r]/[rө], [ry]/[r]/[rγ].
[lø]/[l]/[lœ], [l
ɒ]/[l]/[la], [lo]/[l]/[lɔ], [lʉ]/[l]/[lө], [ly]/[l]/[lγ].
[nø]/[n]/[nœ], [no]/[n]/[n
ɔ], [nʊ]/[n]/[nu], [nʉ]/[n]/[nө], [ny]/[n]/[nγ].
[mø]/[m]/[mœ], [mæ]/[m]/[m
ε], [mα]/[m]/[mɒ], [mʊ]/[m]/[mu], [my]/[m]/[mγ].

Moga med diakritiska tecken