Den här undersidan ändrades senast den 27:e februari 2023.

En stor dinosaurie från Centralasien, som levde i slutet av krita.  Den kan ha livnärt sej av myror och termiter, men det är osäkert.  Om den inte gjorde det, var den säkert allätare.

This page was last changed the 27th of February 2023.

A large dinosaur from Central Asia which lived at the end of the Cretaceous.  It may have lived of ants and termites.  If it did not it was definitely an omnivore.

© BBC

Mononykus