Har namnet Lamark något med Jean-Baptiste de Lamarck att göra?

Nej, det finns åtminstone ingen medveten koppling.  Jag har frågat Krister Sundelin, så jag vet.

Den här undersidan ändrades senast den 26:e juli 2023.