Napoleon Franz Joseph Karl Bonaparte

Den här undersidan ändrades senast den 17:e juli 2023.

This page was last changed the 17th of July 2023.

Den fösta bilden är skannad, från Nordisk Familjebok (ett gammalt uppslagsverk). Just det bandet trycktes 1931. Den andra finns på Wikimedia Commons (Wikimedias Allmänning).  Inget av porträtten har någon upphovsrätt.

The first image is scanned from Nordisk Familjebok (Nordic Family Book, an old encyclopaedia). This particular volume was printed in 1931. The second is found on Wikimedia Commons.  No-one of these portraits has any copyright.

Napoleon Franz Joseph Karl Bonaparte yngre
Napoleon Franz Joseph Karl Bonaparte äldre

The portrait to the left shows empire style beautification.

Porträttet till vänster har empireförsköning.

Napoleon Franz Joseph Karl Bonaparte (1811 – 1832) var österrikare. Alternativa namnformer är Napoléon François Joseph Charles, och Napoleone Francesco Giuseppe Carlo. (Efternamnet stavas förstås likadant, i båda fallen.) Han påbörjade en utbildning till officerare, men dog innan han hann slutföra den.

Napoleon Franz Joseph Karl Bonaparte (1811 – 1832) was an Austrian. Alternative forms of the name are Napoléon François Joseph Charles, and Napoleone Francesco Giuseppe Carlo. (The surname is of cause spelled the same way in both cases.) He begun an education to military officer but died before he had finished it.