Napoleone Buonaparte 1812

Den här undersidan ändrades senast den 10:e maj 2023.

Napoleone Buonaparte (1769 – 1821) var en korsikansk general. Han betraktas som ett militärt geni. Många känner till honom som erövrare. Men jag tror han snarare var väldigt bra, på att skaffa sej fiender. 1799 tog han makten i Frankrike, genom en statskupp. Vid det laget, hade han börjat stava sitt efternamn Bonaparte. Fem år senare utropade han sej till kejsare, under namnet Napoléon I. Den titeln behöll han, tills han besegrades i strid 1815. Vad som hände honom dom sista sex åren, är ämnet för Vad Napoléon I Bonaparte dog av.
Napoleone var gift två gånger. 1796 – 1809 var han gift, med
Marie Josèphe Rose Tascher de la Pagerie. Henne lyckades han aldrig få barn med. Från 1810 var han gift, med Maria Ludovica von Habsburg-Lothringen. Med henne hade han en son, som hette Napoleon Franz Joseph Karl. Napoleone hade också många älskarinnor, jag vet inte hur många. (Han var ofta borta längre från sin fru, än han kunde låta bli att ha sex.) En av dom var Maria Łączyńska. Med henne hade han sonen Aleksander Józef. Eftersom hon då var gift Walewska (femininum), fick han efternamnet Walewski (maskulinum). Napoleone hade minst ett barn till, som föddes utom äktenskapet. Det var Charles Léon (1806 – 81), som han fick med Eléonore Denuelle (1787 – 1868). Han kan ha haft fler, med det är dom vi känner till.

This page was last changed the 10th of May 2023.

Napoleone Buonaparte (1769 – 1821) was a Corsican general. He is considered a military genius. Many people know about him as a conqueror. But I think he was rather very good at aquiring enemies. In 1799 the seized power in France by a coup d’état. By then he had started to spell his surname Bonaparte. Five years later he proclaimed himself emperor under the name Napoléon I. This title he kept until he was defeated in war in 1815. What happened to him the last six years is the subject of What Napoléon I Bonaparte died from.
Napoleone was married twice. 1796 – 1809 he was married to
Marie Josèphe Rose Tascher de la Pagerie.  Her he never manges to have a child with.  From 1810 he was married to Maria Ludovica von Habsburg-Lothringen. With her he had a son who was named Napoleon Franz Joseph Karl. Napoleone had many mistresses too, I don't know how many. (He was often away from his wife longer than he could resist having sex.) One of them was Maria Łączyńska. With her he had the son Aleksander Józef. Since she was then married Walewska (feminine) he got the surname Walewski (masculine). Napoleone had at least one more child who was born outside marriage. It was Charles Léon (1806 – 81) which he had with Eléonore Denuelle (1787 – 1868). He may have had more but these are the ones we know about.

Det är inte så, att jag skulle beundra den här mannen. Jag betraktar honom istället, som en modern militärdiktator. Faktum är att mycket av min föreställning, om vad en diktator är, kommer av reflektioner kring hans handlingar. Men jag är också mycket medveten, om vad fanatism gör utöver det.

It is not that I would admire this man. Instead, I consider him a modern military dictator. In fact, much of my idea of what a dictator is comes from reflections on his actions. But I am also very aware of what fanaticism does in addition to that.

Napoleone Buonaparte 1801

Den här bilden är en beskuren version, av en som finns på Wikimedia Commons (Wikimedias Allmänning).

Den här målningen finns på Napoléonfondens hemsida.

Det här porträttet är skannat, från Assassination at St. Helena (Lönnmord på Saint Helena), av Sten Forshufvud och Ben Weider.  Det avbildar honom med empireförsköning.

Den här är skannad från en biografi, från 1960-talet. Jag lånade den boken av min farbror 2006. Tyvärr har han inte lyckats hitta den igen. Jag vet därför inte författarens namn, eller den exakta titeln.  Hur som helst är dom fyra första porträtten, definitivt samtida.  Har dom någonsin haft någon upphovsrätt, har den gått ut för länge sedan.

Det här porträttet är postumt. Men det visar så stor likhet med dom andra, att det måste bygga på skisser, som gjorts under hans livstid.  Det finns på Napoléonfondens hemsida.  Tavlan saknar upphovsrätt, eftersom den gjordes på 1800-talet.

Den här är scannad från en folder, som Ben Weider skickat mej. Om fotot av bysten har någon upphovsrätt, känner jag inte till den. Jag frågade honom, om bysten var samtida. Han svarade att han inte visste, och inte brydde sej om det.

This image is a cropped version of one found on Wikimedia Commons.

This painting is found on the Napoléon Foundation's website.

This portait is scanned from Assassination at St. Helena by Sten Forshufvud and Ben Weider.  It depicts him with empire style beautification.

This one is scanned from a biography from the 1960ies. I borrowed this book from my uncle in 2006.  Unfortunately he has not managed to find it again. As such I don’t know the name of the author or the exact title. Anyway, the first four ones are definitely contemporary.  If they ever had any copyright it has long expired.

This portrait is posthumous. But it shows such a close resemblance to the other ones it must be based on sketches made during his lifetime.  It is found on the Napoléon Foundation's website.  This painting lacks copyright since it was made in the 19th century.

This one is scanned from a folder Ben Weider sent to me. If the photo of the bust has any copyright I don't know about it. I asked him if the bust was contemporary. He answered that he did not know and did not care about it.

Napoleone Buonaparte mistänksam.
Napoleone Buonaparte nedstämd.
Napoleone Buonaparte 1802
Napoleone Buonparte svettig.