Det här är en polyteistisk religion, som uppstått på Altherna. Gudarna i den anses goda, onda eller i vissa fall neutrala. Dom flesta av religionens anhängare, är överens om, vilka gudar som är vilket. Det finns också en allmän överenskommelse, om gudarnas förmågor och begränsningar. (Allmakt finns alltså inte.) Dessutom lär religionen, att även gudar har kropp och själ. Om deras kroppar förstörs, förlorar dom det mest av sin makt.
Naurismen är kopplad till en magitradition, som heter Eserlyst Serp. Den omfattar fem magiska förmågor: Vatten
(tankeläsning), Jord (extrasensorisk perception), Trä (sändande telepati), Metall (telekinesi) och Eld (astralprojektion). Dom här fem förmågorna, symboliseras av dom fem uddarna, i religionens symbol.

This is a polytheistic religion which arisen on Altherna. The gods of it are considered good, evil or in some cases neutral. Most adherents agree on which gods are which. There is also a general agreement on gods' abilities and limitations. (Omnipotence as such does not exist.) Furthermore, this religion teaches that gods also have bodies and souls. If their bodies are destroyed, they lost most of their power.
Naurism is connected to a magical tradition named Eserlyst Serp. It covers five
magical abilities: Water (mind reading), Earth (extrasensory perception), Wood (sending telepathy), Metal (telekinesis) and Fire (astral projection). These five abilities are symbolised by the five points of the religion's symbol.

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 18:e januari 2024.

Copyrighted by Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 18th of January 2024.

Bilden är gjord med en kombination, av Microsoft Word och Paint.  Jag har komponerat bilden i Word, som sedan retuscherats i Paint.

This image is made with a combination of Microsoft Word and Paint.  I composed it in Word and then retouched it with Paint.

Naurism