Necheriifoo [nəɕərɪfu] är en, av dom självständiga staterna på Gårdinn.  Befolkningen härstammar från fransmän, och är fortfarande kulturellt ganska lika sådana.

Necheriifoo [nəɕərɪfu] is one of the independent states on Gaardinn.  The population descends from French and is culturally still rather similar to such.

Bilden är gjord med en kombination, av Microsoft Word och Paint.  Jag har komponerat bilden i Word, som sedan retuscherats i Paint.

This image is made with a combination of Microsoft Word and Paint.  I composed it in Word and then retouched it with Paint.

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 14:e november 2022.

Copyrighted by Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 14th of November 2022.

Necheriifoo