Det här är en samling beskrivningar, av det mest utbredda språket, som talas av måcku.  Det skrivs med moga, och använder vänyjåska siffror.

This is a collection of descriptions of the most widespread language spoken by the maacku.  It is written with moga and uses vaenyjan numerals.

1. Description och phonotactics and grammar.

2. Swedish-Obokytan dictionary with numerals.

3. Obokytan-Swedish dictionary.

4. Swedish-Obokytan dictionary.

5. List of numerals.

I verkligheten är det här ett språk, som jag har hittat på själv från början.  Grammatiken liknar närmast, dom indoeuropeiska språkens.  Men jag har medvetet undvikit ord, för- och efterstavelser, som jag visste redan fanns.  Ett fåtal ord som liknar svenska, är uttalat låneord.  Dom inkluderar orden för majs, höna of fjäder.  Alla tre är lånade, från ett språk som härstammar från svenska.

In real life, this is an artificial language made up by me from scratch.  While it may qualify as an Indo-European alien language I have made an effort to avoid words, prefixes and suffixes I know to already have the same meaning or use.  The few words resembling English ones with the same or similar meaning are explicit loanwords.  These include the words for maize, chicken (related to English hen) and feather.  These three are all loaned from a daughter language of Swedish which have cognates of the English ones.

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 28:e april 2024.

Copyrighted by Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 28th of April 2024.