Ohuny [ɔhʊnj] är en av Gårdinns nationer. Det lokala språket härstammar från svenska. Kulturellt är befolkningen väldigt lika svenskar, fast dom är mer jämställda. Dom fördomar som fortfarande finns, gäller nästan enbart andra arter än människan.

Ohuny [ɔhʊnj] is of one of Gårdinn's nations. The local language descends from Swedish. Culturally, the population is very similar to Swedes, however, they are more egalitarian. The prejudices still existing are almost entirely about species other than humanity.

Bilden är gjord med en kombination, av Microsoft Word och Paint.  Jag har komponerat bilden i Word, som sedan retuscherats i Paint.

This image is made with a combination of Microsoft Word and Paint.  I composed it in Word and then retouched it with Paint.

Ohuny

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 25:e juli 2023.

Copyrighted by Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 25th of July 2023.