Varför skiljer sej några av dom olikfärgade fälten, från det amerikanska originalet?

Jag har slagit ihop dom vegetationszoner, som jag inte kunnat skilja på.  Utöver det har jag ändrat delar, av södra Nya Zeeland.  Dom anges på originalkartan, som ”tropisk grässlätt” (”Tropical grassland”).  Samtidigt gränsar det nästan direkt, till ett permanent istäcke (”ice sheet or other permanent ice”). Höjdskillnaderna i det området, är inte tillräckligt stora, för att tillåta så stor skillnad i klimat.  Därför ändrade jag det, till tempererad grässlätt.
Dessutom har jag ändrat två områden, i Nordafrika och västra Australien.  Båda anges på originalkartan, som ”tropisk öppen skog”
(”Tropical woodland”).  Det tolkade jag som samma sak, som ”monsun- eller torrskog” (”Monsoon or dry forest”).  Nu innebär ”monsunskog” mest regn, under dom varmaste delarna av året. På subtropiska breddgrader, får kontinenterna västsidor mest regn, under dom kallare delarna av året.  Därför tyckte jag att ”tempererad, ständigt grön lövskog” (”Broadleaf temperate evergreen fores[t]”), var mindre missvisande.

Slutligen har jag ändrat ett område, i östra Sydamerika.  Det markeras på originalkartan, som ”tempererad, ständigt grön lövskog” (”Broadleaf temperate evergreen fores[t]”).  På dom breddgraderna, får kontinenterna östsidor mest regn, under dom varmaste delarna av året.  Då passar det bättre, att ange det som ”monsun- eller torrskog” (”Monsoon or dry forest”).

Den här undersidan ändrades senast den 3:e februari 2023.