Varför skiljer sej några av dom olikfärgade fälten, från det amerikanska originalet?

Jag har slagit ihop dom vegetationszoner, som jag inte kunnat skilja på.  Utöver det har jag ändrat delar, av södra Nya Zeeland.  Dom anges på originalkartan, som ”tropisk grässlätt” (”Tropical grassland”).  Samtidigt gränsar det nästan direkt, till ett permanent istäcke (”ice sheet or other permanent ice”). Höjdskillnaderna i det området, är inte tillräckligt stora, för att tillåta så stor skillnad i klimat.  Därför ändrade jag det, till tempererad grässlätt.

Dessutom har jag skilt på monsunskog, och vad som kan kallas Medelhavsskog.  På subtropiska breddgrader, får kontinenterna västsidor mest regn, under dom kallare delarna av året.  På östsidorna är det tvärt om.  Det ger ganska stora skillnader i vegetation, som jag tycker man ska ta hänsyn till.

Den här undersidan ändrades senast den 21:a juli 2023.