Paleontologi / Palaeontology

Det här är mest en lista på djur, som levt under dom senaste 252 miljoner åren.  För varje djur anger jag, under vilken period det levde.  Dom tidperioderna förklaras här.

This is mostly a list of animals who lived during the last 252 million years.  For every animal I state during which period it lived.  These time periods are explained here.

Kartor som visar hur världen såg ut för 18.000 år sedan.

Den här undersidan ändrades senast den 10:e januari 2024.

Djur från teveserien Odjurens Tid:

Djur från teveserien Dinosauriernas Tid:

Maps showing how the World looked 18,000 years ago.

This page was last changed on the 10th of January 2024.

Animals from the TV series Walking with Beasts:

Animals from the TV series Walking with Dinosaurs: