Den här undersidan ändrades senast den 20:e juli 2023.

En jättestor växtätare, som levde på savanner i Eurasien, mot slutet av paleogen.  Med en vikt på 15 – 20 ton, var den det största landdäggdjuret någonsin.  Den närmaste nu levande släktingen, är sannolikt noshörningen.  Till skillnad från den, åt det här djuret huvudsakligen blad.  Jag skulle tro att den dog ut, när träden det betade från törstade ihjäl.

This page was last changed on the 20th of July 2023.

A gigantic herbivore which lived on the savannahs of Eurasia towards the end of the Palaeogene.  With a weight of 15 – 20 metric tons (13½ – 18 short tons or 15 – 20 long tons) it was the largest land mammal ever.  Its closest living relative is probably the rhino.  In contrast with it, this animal ate mostly leaves.  I would think it died out when the trees it browsed from thirsted to death.

© BBC

Paraceratherium