Den här undersidan ändrades senast den 20:e juli 2023.

En stor växtätare, som levde i Nordamerika mot slutet av trias.  Som protodäggdjur hade det en ämnesomsättning, någonstans mellan däggdjurs och kräldjurs.  Det förökade sej sannolikt på samma sätt, som dom flesta kräldjur.  Däremot vet man inte i vilken grad, som djuret var pälsklätt.  Jag är inte säker på, om det behövde isolering.

This page was last changed the 20th July 2023.

A large herbivore which lived in North America towards the end of the Triassic.  As a proto-mammal it had a metabolism somewhere in between those of mammals and reptiles.  It probably reproduced in the same way as most reptiles.  In contrast it is not know to what extent the animal was fur-covered.  I am not sure if it needed isolation.

© BBC

Placerias