Det här är en monoteistisk religion, som uppstått på Monnyjja. Den liknar närmast en ganska liberal tolkning, av den Lutherska versionen kristendom, som den också härstammar från.

This is a Monotheist religion which aroused on Monnyjja. It most closely resembles a rather Liberal interpretation of the Lutheran version of Christianity which it descends from as well.

Bilden är gjord med en kombination, av Microsoft Word och Paint.  Jag har komponerat bilden i Word, som sedan retuscherats i Paint.

This image is made with a combination of Microsoft Word and Paint.  I composed it in Word and then retouched it in Paint.

Posikyrkan

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 2:a november 2023.

Copyrighted by Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 2nd of November 2023.