Den här undersidan ändrades senast den 10:e januari 2024.

Ett stort rovdjur som levde i Nordamerika, mot slutet av trias.  Den tillhörde gruppen karmosinkrokodiler (Rauisuchidae), som var släktingar till krokodilerna, med betydligt högre ämnesomsättning.  Jag vet inte om deras ämnesomsättning nådde upp, till nutida varmblodiga djurs nivå.  Om inte borde dom kallas ”ljummenblodiga”.

© BBC

This page was last changed the 10th of January 2024.

A large carnivore which lived in North America towards the end of the Triassic.  It belonged to the group of rauisuchids (Rauisuchidae) which were relatives of the crocodiles but with considerably higher metabolism.  I don’t know if their metabolism was a high as those of present-day warm-blooded animals.  If not, they should be called “cool-blooded”.

Postosuchus