Den här undersidan ändrades senast den 11:e januari 2024.

En liten växtätare, som levde i Europas subtropiska skogar, i mitten av paleocen.  Trots sina fyrtåiga fötter, var den närmast släkt med dagens hästdjur.  Jag skulle tro att den dog ut, när livsmiljön blev för torr för den.

This page was last changed on the 11th of January 2024.

A small herbivore which lived in subtropical forests of Europe in the middle Palaeocene.  Despite its four-toed feet it was most closely related to today’s horses.  I would think it died out when its environment become too dry to it.

© BBC

Propalaeotherium