Den här undersidan ändrades senast den 27:e februari 2023.

En liten växtätare, som levde i Europas subtropiska skogar, i mitten av paleocen.  Trots sina fyrtåiga fötter, var den närmast släkt med dagens hästdjur.  Jag skulle tro att den dog ut, när livsmiljön blev för torr för den.

This page was last changed on the 27th of February 2023.

A small herbivore which lived in subtropical forests of Europe in the middle Palaeocene.  Despite its four-toed feet it was most closely related to today’s horses.  I would think it died out when its environment become too dry to it.

© BBC

Propalaeotherium