Sajenfiktjen / Science Fiction

En samling fiktiva saker, som alla utspelar sej, efter att dom skapats.

A collection of fictitious things wich all takes place after they were created.

En slags fiktiv biografi, som jag skrev 2010:

A kind of fictitious biography wich I wrote in 2010:

En blyertsteckning av en varelse, som Bernard Dove hittat på:

a pencil sketch of a being made up by Bernard Dove:

Utdrag ur en webbserie, skapad av Mark Stanley:

Excepts from a webcomic created by Mark Stanley:

Den här undersidan ändrades senast den 30:e september 2022.

This page was last changed on the 30th of September 2022.