Sajenfiktjen / Science Fiction

En samling fiktiva saker, som alla utspelar sej, efter att dom skapats.

A collection of fictitious things which all takes place after they were created.

En slags fiktiv biografi, som jag skrev 2010:

A kind of fictitious biography which I wrote in 2010:

En blyertsteckning av en varelse, som Bernard Dove hittat på:

A pencil sketch of a being made up by Bernard Dove:

Utdrag ur en webbserie, skapad av Mark Stanley:

Excepts from a webcomic created by Mark Stanley:

Den här undersidan ändrades senast den 16:e januari 2024.

This page was last changed on the 16th of January 2024.