Symbolen för en av Federationen Altheas medlemsstater, med ursprung på Fo’ur.  Den var ursprungligen ett förbund, mellan dom sex största thrakindestammarna, på Fo’urs norra halvklot.  Fortfarande har staten stora likheter, med det ursprungliga stamrådet.  Det närmaste man har en huvudstad, är en byggnad i en av månens städer.  Där sammanträder dom personer, som fattar statliga beslut.
Alla Sex Stammars egna områden, finns på andra planeter och månar.  På ursprungsvärlden delar nationen land, med sju andra nationer.  Thrakinder som föds i det området, får därför dubbelt medborgarskap.  Sex Stammar reglerar där bara saker, mellan dom egna medborgarna.  Allt annat regleras av den nation, som Sex Stammar delar landet med.

The symbol for one of the Federation of Althea’s member states tracing its origin to Althea Four.  It was originally a union between the six largest thrakinde tribes in Althea Four’s northern hemisphere.  This state still has much in common with the original tribal council.  The closest they have to a capital is a building in one of the moon’s cities.  There people confer to make governmental decisions.
All areas exclusive to Six Tribes are found on other planets and moons.  On the original homeworld this nation shares land with seven other nations.  Thrakindes born within this area gets double citizenship for this reason.  There Six Tribes only regulate things taking place between their own citizens.  Everything else is regulated by the nation Six Tribes shares the land with.

Bilden är gjord med en kombination, av Microsoft Word och Paint.  Jag har komponerat bilden i Word, som sedan retuscherats i Paint.

This image is made with a combination of Microsoft Word and Paint.  I composed it in Word and then retouched it with Paint.

Upphovsrätt av Krister Sundelin och Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 15:e januari 2024.

Copyrighted by Krister Sundelin and Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 15th of January 2024.

Sex Stammar