Den här undersidan ändrades senast den 11:e januari 2024.

Ett stort rovdjur, som levt i Sydamerika under kvartär.  Ofta kallas den för ”sabeltandad tiger”.  Men den var inte närmare släkt med tigrar, än med andra nutida kattdjur.  Dessutom levde katten troligen i flock.  Jag tror att den dog ut, till följd av brist på byten.  Kontinentens största djur utrotades av människan, som dessutom konkurrerade med den, om alternativa bytesdjur.

© BBC

This page was last changed on the 11th of January 2024.

A large carnivore living in South America during the Quaternary.  It is often called “sabre-toothed tiger”.  But it was no more closely related to tigers than to other present-day felines.  Furthermore, this cat likely lived in packs.  I think it died out due to defiance in prey.  The continent’s largest animals were hunted to extinction by humans who also competed with it for alternative prey.

Smilodon populator