Den här undersidan ändrades senast den 18:e juli 2023.

Sten Forshufvud (1903 – 1985) var en svensk läkare. Han hade två specialiteter: tänder och förgiftningar. Det var han som först kom på, att Napoleone Buonaparte, hade blivit förgiftad till döds. 1961 gav han ut en bok, med den provocerande titeln Vem mördade Napoleon?. (Namnet Napoleon är den svenska motsvarigheten, till italienska Napoleone.) Dittills hade folk trott, att Napoleone dött en naturlig död. Vissa personer hade förstås, haft sina misstankar. Men dom hade inte kunnat visa, vad det var som verkligen hände.

Fotot är kopierat, från Internationella Napoleonsällskapets hemsida (engelskspråkig eller franskspråkig version).  Upphovsrättsstatusen känner jag inte till.

This page was last changed the 18th of July 2023.

Sten Forshufvud (1903 – 1985) was a Swedish physician. He has two specialities: teeth and poisonings. It was he who first found out that Napoleone Buonaparte had been poisoned to death. In 1961 he published a book with the provoking title Who killed Napoleon?. (The name Napoleon is the English equivalent of Italian Napoleone.) Until then people had thought that Napoleone died a natural death. Some people had of cause had their suspicions. But they had not been able to show what really happened.

This photo is copied from the website of the International Napoleonic Society (English-language or French-language version).  Its copyright status I don't know.

Sten Forhufvud