Den här undersidan ändrades senast den 20:e juli 2023.

En jättestor, växtätande dinosaurie, som levde i Centralasien i slutet av krita.  På samma sätt som nutidens panda, var den ett huvudsakligen växtätande djur, som härstammade från ett rovdjur.  Det är därför den tros ha liknat en rovdinosaurie, trots att den var växtätare.

This page was last changed the 20th July 2023.

A gigantic herbivorous dinosaur which lived in Central Asia at the end of the Cretaceous.  Like the present-day panda it was a mostly herbivorous animal which descended from a carnivore.  This why it is thought to have resembled a carnivorous dinosaur despite being an herbivore.

© BBC

Therizinosaurus