En art av främmande varelser, som uppstått på Fo’ur.  Medlemmarna ser ungefär ut så här:

An alien species which has arisen on Althea Four.  Its members look about like this:

Den framåtlutande kroppsställningen, är en bieffekt av förmågan, att röra sej både tvåbent och fyrbent.  Kvinnorna är längre och kraftigare byggda, än vad männen är.  Dom har inga bröst, eftersom mjölkkörtlar aldrig uppstått på Fo’ur.  I stället föds barnen med tänder.  Apropå tänder, så är thrakindes ganska vassa.
Thrakinde har en delvis annan talapparat, än vad människor har.  Därför kan dom fysiskt inte uttala vissa, av människors språkljud.  Det inkluderar svenskans [b], [m], [p], och [v].  Å andra sidan kan människor uttala alla språkljud, som används av thrakinde.  En del kräver bara lite övning.  Alla levande thrakindiska språk, använder samma språkljud.  Men vokalerna spelar större roll, för dom som har sitt ursprung, på Fo’urs södra halvklot.  Utöver den skillnaden, är ljudsystemen desamma.

Their forward-leaning stance is a by-effect of their ability to move both bipedally and quadrupedally.  The women are taller and more heavily built than the men.  They have no breasts as mammary glades never evolved on Althea Four.  Instead, children are born with teeth.  About teeth, the ones of thrakinde are rather sharp.

Thrakinde has a partly different speech apparatus than humans.  For this reason, they physically can't pronounce some human language sounds.  These include English [b], [m], [p], and [v].  On the other hand, humans can pronounce all languages sounds used by thrakinde.  Some of them just require some practice.  All living thrakindic languages use the same language sounds.  But the vowels are more important for the ones tracing their origin to Althea Four's southern hemisphere.  Except for that difference their sound systems are the same.

Thrakinde

Bilden har upphovsrätt av Krister Sundelin.

This image is copyrighted by Krister Sundelin.

Upphovsrätt av Krister Sundelin och Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 26:e juli 2023.

Copyrighted by Krister Sundelin and Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 26th of July 2023.