Den här undersidan ändrades senast den 20:e juli 2023.

Ett jättestort rovdjur, som levde precis i slutet av krita.  Djuret levde i västra Nordamerika, där det var regionens största rovdjur.  Som nykläckta såg dom ut, som icke-flygande fåglar med huggtänder.  Men som vuxna var dom lika stora, som nutida elefanter.  Jag tror dom gradvis förlorade fjädrarna, efterhand som dom växte upp.  Hade dom några fjädrar som vuxna, var det bara några på huvud och hals.

This page was last changed the 20th July 2023.

A gigantic carnivore which lived at the very end of the Cretaceous.  This animal lived in western North America where it was the largest carnivore of the region.  Newly hatched they would have locket like flightless birds with fangs.  But as adults they were as big as present-day elephants.  I think they gradually lost their feathers while they grew up.  If they had any feathers as adults, it was just a few on their heads and necks.

© BBC

Tyrannosaurus