Den här undersidan ändrades senast den 20:e september 2022.

En stor, köttätande dinosaurie, som levde i mitten av krita.  Den fanns i Nordamerika, och troligen även i Europa.  I verkligheten var den sannolikt befjädrad, men annars stämmer anatomin.  Den har stått modell för sauriernas, i Skymningshem: Andra Imperiet.

© BBC

This page was last changed the 20th of September 2022.

A large, carnivorous dinosaur which lived during the middle of the Cretaceous.  It lived in North America and probably also in Europe.  In real Life it was likely feathered but the rest of the anatomy is correct.  It was the model for for those of the saurians' in Second Empire.

Utahraptor