Om arsenik var ett välkänt gift, varför blev inte Napoléon rätt diagnostiserad?

Att arsenik var giftigt, hade varit känt i århundraden. Däremot visste man inte mycket, om ämnets effekter på kroppen. Det finns tre nivåer av arsenikförgiftning:

• Akut arsenikförgiftning dödar, på 12 – 18 timmar. Den är nästan alltid dödlig.
• Subakut arsenikförgiftning dödar, på 2 – 10 dygn.  Den är potentiellt dödlig, men behöver inte vara det.
• Kronisk arsenikförgiftning vet jag inte, hur lång tid det krävs för att dö av. Jag skulle tro att det handlar om år. Om arsenikkällan hittas och ta bort i tid, kan personen överleva.

Dom tre nivåerna av förgiftning, ger olika kombination av symptom. Fast folk som återhämtar sej, efter att ha överlevt subakut förgiftning, visar symptom på kronisk förgiftning. Det finns en viss överlappning, mellan dom tre nivåerna. Men den är inte så stor att det blir uppenbart, att dom beror på samma ämne. På Napoléons tid kände läkarna bara till symtom, på akut arsenikförgiftning. Dom andra två nivåerna, kände dom helt enkelt inte igen.

Den här undersidan ändrades senast den 5:a september 2023.