Den moraliserande tankefällan
2024-01-23 12:23 Det här felet handlar om, att ständigt blanda ihop är och bör.  Om någon säger det är på ett sätt, antas personen också mena, att folk bör göra något.  Någon som ogillar det föreställda bör, förnekar ...
Om felaktigt spegeltänkande
2024-01-18 13:07 Folk kan ha så konstiga idéer, om vad andra tänker och känner.  Man behöver inte gå så långt, som att tro på likhetsmyten.  Folk kan tanklöst ta för givet, att andras mentala processer, är samma som d...
Om huvudströmsmassmedier
2023-12-25 15:40 Det finns en anledning till, att jag har med ordet kritik, på min lista på ord och uttryck.  Så här har jag definierat det: Klagomål om att någon eller några, gör något specifikt fel. Tyvärr finns d...
Myten om den farliga omgivningen
2023-12-24 20:19 Människan är ingen särskilt aggressiv art.  Historiskt belagda jägare-samlare, ligger nära genomsnittet för däggdjur.  Åtminstone om man ser till risken, att dödas av någon av samma art.  Det finns en...
Psykiska problem är verkliga
2023-12-16 17:45 Har du någonsin försökt förklara ett problem, för någon som har svårt att greppa, att det skulle kunna vara ett problem?  I så fall har du kanske uppmanats, att göra något som vore otillräckligt.  Alt...
När känslor stämplas som oönskade
2023-12-15 11:00 Vissa verkar ha svårt att greppa, att känslor överhuvudtaget behövs.  I själva verket är dom livsviktiga.  Utan känslor skulle vi inte veta, på det mest grundläggande planet, vad som är bra för oss.  ...
Självkontroll är överskattat
2023-12-14 12:16 Något folk tenderar att överskatta är självkontroll.  Dåliga vanor och tankemönster, antas enkelt kunna bytas ut.  Om det vore så enkelt, varför har dom inte redan gjort det?  I vissa fall är det inte...
Vad kan vi göra åt pedofili?
2023-12-13 12:12 Jag har tidigare nämnt att HBT-personer, har misstagits för pedofiler.  För att förstå begreppet pedofili, måste man först förstå begreppet pubertet.  Det är en fysisk mognadsprocess, som håller på i ...
Vad är transsexualism?
2023-12-09 15:35 En transperson är någon som identifierar sej, med ett annat kön än personen fötts med.  Det handlar inte om personer, som godtyckligt påstår sej vara något annat.  I stället handlar det om att persone...
Till homosexualitetens försvar
2023-12-07 12:22 Tyvärr finns det fortfarande gott om folk, med fientlig inställning till homosexuella.  Dom talar om homosexuellt beteende, som antas vara valbart för alla.  Som bevis för det framförs våldtäkter, som...