Om kartor och navigering
2023-10-19 13:06 Platt-jordanhängare brukar hävda, att världen ser ut så här:   Kartan är gjord av Daniel Strebe.   Landområden som ligger söder om ekvatorn, får helt annan form än på en jordglob.  Om dom verkli...
Vad man faktiskt kan se på himlen
2023-10-17 10:59 Platt-jordanhängare visar stor okunnighet, om himlakroppars rörelser.  Det är illa nog att tro, att perspektiv skulle kunna förklara, att solen går upp och ner.  Värre är att mystifiera månens rörelse...
Hur långt kan man se?
2023-10-11 10:26 Platt-jordanhängare gillar att argumentera, att man kan se saker längre bort, än man skulle på rund Jord.  Problemet är oftast felaktiga beräkningar, av vad man skulle kunna se.  Dom tar inte hänsyn t...
Perspektiv i verkligheten
2023-10-10 10:39 Något som platt-jordahängare rejält missuppfattat, är begreppet perspektiv.  Det är ingen naturlag för ljus.  I stället är det en metod, för att avbilda saker på plan yta.  När man ser med blotta ögat...
Matematik fungerar!
2023-10-05 12:30 Många människor hatar säkert matte.  Jag tror det beror på missriktade försök, att öka antalet matematiker.  Man har försökt lära ut avancerade begrepp, till alla från tidig ålder.  Dom flesta förstod...
”Det är vad Dom vill att du ska tro”
2023-10-03 13:24 Det är en vanlig ursäkt från personer, som tror på allomfattande konspirationer.  Att den vanligaste förklaringen till något, skulle komma från konspiratörerna.  Man anklagar mängder av människor, för...
Myten om den universella lögnen
2023-10-02 12:57 Jag tänker använda platt-jordanhängare, för att förklara min syn på vetenskap.  Folk i allmänhet vet förstås, att Jorden är rund som en boll.  Men hur den runda Jorden fungerar, är ofta föremål för mi...
Om forskare och skenforskare
2023-09-29 10:06 Det finns folk som felaktigt tror, att dom själva är forskare.  Dom har varken formella kvalifikationer, eller ses som jämlikar av folk med sådana.  Man behöver inte ha formella kvalifikationer, för a...
Myten om medfödd genialitet
2023-09-28 11:04 Jag uppfattar genialitet, som exceptionell förmåga inom sitt yrke.  Francis Galton hävdade att det var ärftligt.  Utöver tidens primitiva kunskap om ärftlighet, finns det en stor brist i påståendet.  ...
Varför rasbegreppet inte är meningsfullt
2023-09-27 10:52 Jag uppfattar snacket om ”människoraser”, som att dom troddes ha skarpa gränser.  Inom ”raserna” antas det, att folk är genetiskt homogena.  Nu kan det ha influerats, av tvetydigheten i ordet ”ras”.  ...